" Waving time" 2015@Space kujira Shonan Kujira-KanScene Photo 

2015年「波打つ時間」湘南クジラ館 展示風景

 

1/8
Photo by Mio Kisaka ,KazumiNAGAOKA

 © 2014 Kazumi NAGAOKA  

  • Kazumi_Nagaoka